RÁDHÁ ELRAGADTATÁSA/ RADHABHAV

ISTA/NG FESZTIVÁL (A 10. SZÍNHÁZI OLIMPIA KERETÉBEN)

Előadja/Performed by: Parvathy Baul (India)

Bengáli és angol nyelven/In Bengali and English

Parvathy Baul Rádhá elragadtatása (Radha Bhav) című koncertjét mesterének, Sri Szanátan Dász Báulnak “Kálija” című előadása ihlette. Parvathy tőle tanulta meg a történetet, és néhány további elemmel egészítette ki. Ebben az előadásban vizuális művészeti háttere összeolvad a zenével, tánccal és énekléssel: a koncert során látható fest- ményeket Parvathy Baul készítette akrillal festve vászonra.

A Patua tekercs festmények egy bengáli népi történetmesélési hagyomány, amely ma is él. Parvathy elismeréssel és tisztelettel tanulmányozta ezt a hagyományt, és e szavakkal vall róla:

“A Rádháról és Krisnáról szóló egyszerű szerelmi eposzokat a mai napig éneklik alkonyattól hajnalig. E történetek túllépnek az elme és az öntudat min- den határán, és a nézőket a bhakti (feltétel nélküli szeretet) tiszta belső élményébe emelik.”

Éneklés közben Parvathy különböző képekre mutat a vásznakon, a történet egyik részéből a másikba lépve, azt zenével, hanggal, tánccal és kézmozdulatokkal ábrázolja, és a történet minden egyes részének sajátos érzelmi állapotát (bháva) megidézi.

A bául hagyomány Guru-Sisja parampará (mester-tanítvány láncolat) útján, beavatáson keresztül hagyományozódik át. A bául eredetét nehéz felfejteni, mert nincs írott története, a bául mesterek tudásukat dalokban adják át. a dalok képezik mindenki meditációjának tárgyát. A bául hagyomány az idők során számos átalakuláson ment át, kereszteződése a tantrikus, advaita védánta iskoláknak, fakír, szúfi, buddhista utaknak és a vaisnava bhaktinak.

ENGLISH

Parvathy Baul created Radha Bhav (Radha’s rapture) inspired from “Kaliya”, a story performed by her teacher, Sri Sanatan Das Baul. Parvathy has learned the story from him and added a few more elements. In this performance, Parvathy’s visual art background merges with her music, dance and singing: all the paintings are created by Parvathy Baul, in acrylic on canvas. The Patua scroll paintings are a Bengali folk storytelling tradition which is still alive today. Parvathy has studied this tradition with appreciation and respect, describing it like this:

“The simple love epics of Radha and Krishna are sung even today from dusk to dawn, and the stories transcend all the borders of mind and self-consciousness, elevating the spectators into a pure inner experience of Bhakti (unconditional love).”

While singing, Parvathy points at different images on the canvas, going from one section of a story to another, representing it with music, voice, dance, and hand gestures, and invoking the particular mood (bhav) of every part of the story.

The Baul tradition is transmitted through Guru-Sisja parampara (master-disciple chain), through initiation. The origins of the Baul are difficult to decipher because there is no written history, and the Baul masters transfer their knowledge in song. Songs are the object of everyone’s meditation. The Baul tradition has undergone many transformations over time, intersecting with the Tantric, Advaita Vedic schools, the Fakir, Sufi, Buddhist paths and the Vaishnava bhakti.

További előadásaink