Házirend

Kedves közönségünk!

Házirendünket az Önök nyugodt, kellemes ittléte és a mi zavartalan működésünk érdekében állítottuk össze.

Kérjük, olvassák el figyelmesen!

A Bóbita Bábszínház előadásaira és rendezvényeire vásárolt belépőjegyekkel Önök automatikusan elfogadják a házirendben foglaltakat, azaz nagykorúként vállalják a házirendben foglaltak betartását, illetve gondoskodnak arról is, hogy az Önök kíséretében lévő kiskorú a házirendet szintén betartsa.

A házirend elérhető nyomtatott formában jegypénztárunkban és olvasható a bábszínház előterében.

Köszönjük! Jó szórakozást kívánunk!

 

Jegy- és bérlet információk

Előadásainkat, rendezvényeinket főszabályként térítés ellenében, kizárólag érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. A nézőtéri felügyeletet ellátó munkatársaink kötelesek ellenőrizni, hogy Ön és kísérete rendelkezik-e érvényes belépőjeggyel.

Jegyet, bérletet kizárólag a 14. életévét betöltött kiskorú vásárolhat önállóan.

A hétköznapi, bérletes előadásoknál a a jegyek nem helyre szólóak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nézőtéri dolgozók segítségével és iránymutatása szerint foglalhatják el helyeiket, így tudjuk segíteni azt, hogy az összetartozó csoportok vagy családok együtt tudjanak ülni.

További információk: www. bobita.hu/jegy- es berletarak informaciok

Ingyenes, illetve regisztrációkhoz kötött rendezvények látogatása

Regisztrációhoz kötött rendezvények esetén a regisztrációt és az abban megadott adatokat ellenőrizzük belépéskor.

Ingyenes programjainkra csak a megadott részvételi számig, amely általában a játszóhely befogadó képessége, tudjuk biztosítani a belépést. A belépés érkezési sorrendben történik. A nézőtéri felügyelet jogosult és köteles azon ingyenes programokat látogató nézők belépést megtagadni, akik a meghatározott létszám elérését követően szeretnék a rendezvényt látogatni.

Rendezvények lemondása, műsorváltozás és szereplőcsere joga

Színházunk fenntartja az előadások, rendezvények lemondásának, az előadóművészek helyettesítésének (beugrás) és a műsorváltozásnak a jogát.

A műsorváltozást, előadás elmaradását honlapunkon és Facebook-oldalunkon a döntést követően haladéktalanul közzétesszük, ezért kérjük Önöket, hogy mielőtt az adott rendezvényre elindulnának, tekintsék meg honlapunkat és/vagy Facebook-oldalunkat!

Jegyet csak akkor váltunk vissza, ha a rendezvény elmarad, és amennyiben nincs lehetőség a rendezvény, előadás későbbi időpontban történő megtekintésére, pl. vendégjáték, fesztivál, stb.

A színház jegypénztárában, illetve az online vásárolt jegyek visszaváltását illetően kérjük, vegye fel a kapcsolatot gazdasági ügyintézőnkkel, illetve jegypénztárosunkkal a +36/20/438-38-82-es telefonszámon vagy a gazd@bobita.hu e-mail-címen az elmaradt előadás dátumától számított 8 munkanapon belül! A jegy árának visszatérítése kizárólag a jegyvásárláskor kapott nyugta átadásával/visszaadásával egyidejűleg lehetséges, ennek hiányában maximum “cserejegyet” tudunk adni egy másik előadásra! A nyolc munkanapos határidő leteltével jegyet visszaváltani nem áll módunkban.

Ruhatár, értékmegőrzés, épületben elhagyott tárgyak

Ruhatárunk igénybevétele, amennyiben kabát, esernyő, nagyobb csomag, táska, vagy bármilyen egyéb nagyobb méretű tárgy van Önöknél, kötelező. Kérjük, lehetőleg semmilyen közlekedési eszközt ne hozzon be a bábszínház épületébe. A bábszínház kizárólag azon ruhatárban elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, amelyet a vendégek általában színházakba magukkal szoktak vinni. Kérjük szíves megértésüket arra vonatkozóan, hogy ékszerekért, készpénzért, laptopért és egyéb értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni és ezek külön elhelyezését sem tudjuk biztosítani. Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, amelynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési, közlekedési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagy méretű hangszer stb.).

Korhatáros előírások

Kérjük, hogy saját és nézőtársai színházi élményének, illetve a kiskorú nézők lelki fejlődésének megfelelő biztosítása érdekében jegyvásárláskor vegyék figyelembe a korhatárra vonatkozó  ajánlásunkat!

Magatartási szabályok

Kérjük látogatóinkat, hogy az előadások kezdési időpontját figyelembe véve érkezzenek a bábszínházba, ugyanis a késve érkezőket (ez a belépőjeggyel rendelkezőkre is vonatkozik) általában nem áll módunkban beültetni a nézőtérre, mivel az zavarja az előadást és a nézőtéren ülő nézőinket. A nézőtéri felügyeletet ellátó munkatársaink azonban minden esetben mérlegelik a késés mértéke, az adott előadás jellege és az Önök helyének konkrét elhelyezkedése alapján, hogy lehetséges-e az előadás és a többi néző megzavarása nélkül Önt beengedni, vagy esetlegesen más szabad helyre leültetni. Ezeket a lehetőségeket az illetékes nézőtéri munkatársunk a színházi gyakorlat alapján minden esetben mérlegeli, így kérjük a döntés elfogadását! A fentiek érvényesek akkor is, ha Önök az előadás, rendezvény helyszínét bármilyen okból elhagyják és később oda vissza kívánnak térni.

Kérjük, hogy bábszínházunk épületében, illetve rendezvényeink alatt viselkedjen úgy, hogy a többi látogatót ne zavarja, illetve gondoskodjon arról, hogy az Ön kíséretében lévő kiskorú indokolatlanul ne zavarja a többi nézőt. Utóbbi kitétel nem vonatkozik azon kisgyerekeknek szóló előadásokra, ahol a gyermekek sírása, hangos megjegyzései természetes velejárói az adott korosztály színházélményének. Azonban ilyen előadások során is kérjük Önt arra, hogy kezelje megfelelően azokat a helyzeteket, ahol a gyermekek esetleges nézeteltérése az indokoltnál jobban zavarhatja a többi nézőt!

Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a bábszínház épületében, rendezvényeinek egyéb színhelyén nem tartózkodhat. Munkatársaink ilyen esetben azonnali távozásra szólítják fel az érintettet.

Ételt és italt ne vigyenek be a Kós Lajos terembe, illetve a kamaraterembe!

Az előadások időtartama alatt mobiltelefonjaikat kapcsolják ki vagy helyezzék NÉMA üzemmódba, illetve tartózkodjanak a fotók, videók készítésétől! Bármilyen magánjellegű felvétel csak az aulában készíthető úgy, hogy azon más személy annak hozzájárulása nélkül nem felismerhető. Kérjük, legyenek szívesek a többi néző személyiségi jogait tiszteletben tartani és különösen vigyázni a kiskorúak magánszférájára!

Kerekesszékes látogatóinkat megkérjük arra, hogy jelezzék előre jövetelüket – munkatársaink  szívesen segítenek a rendezvény, előadás helyszínének megközelítésében és a mozgáskorlátozottak számára készült mellékhelyiség  elérésében.

Színház által készített kép-, és egyéb felvételek, biztonsági kamerák

Kép és videófelvételeket általában nem készítünk oly módon, hogy azon a nézőtérről bárki felismerhető legyen. Ha mégis készítenénk bármilyen olyan felvételt, amelyen Ön vagy kiskorú kísérete felismerhető lenne, ahhoz előbb beszerezzük az Ön írásbeli hozzájárulását. Ilyen kivételes eset kizárólag kisebb rendezvényen fordulhat elő.

A fentiek nem jelentik azt, hogy ne rögzíthetnénk bármely előadásunkat, rendezvényünket úgy, hogy a nézők egyedileg ne lehessenek felismerhetők. Ilyen esetben törekszünk arra, hogy a vendégek színház élményét ne akadályozzuk.

Vendégkönyv, panasztétel

Színházunk számára a legfontosabb, hogy Önök és a kíséretükben nálunk tartózkodó kiskorúak jól érezzék magukat rendezvényeinken, programjainkon. Azon dolgozunk, hogy rendezvényeink és szolgáltatásaink színvonalát vendégeink igényeinek megfelelően biztosítsuk, ezért minden véleményért hálásak vagyunk. Visszajelzést személyesen is adhatnak látogatóink nézőtéri munkatársainknak, illetve a bobita@bobita.hu vagy a jegy@bobita.hu címre várjuk észrevételeiket, amiket megosztanának velünk, legyen az pozitív, megerősítő vagy építő kritika!

Adatkezelés, adatvédelem

További információk itt: www.bobita.hu/adatkezelesi szabalyzat

Házirend be nem tartásának jogkövetkezményei

Önök kötelesek a bábszínház házirendjét, illetve az abban behivatkozott egyéb szabályokat betartani és a kíséretükben lévő kiskorúval betartatni.

Amennyiben ez nem történik meg, a bábszínház illetékes munkatársa jogosult figyelmeztetni Önöket. Együttműködő magatartás híján illetékes munkatársunk távozásra szólítja fel a házirend ellen vétőket. 

A bábszínház igazgatója dönthet úgy is, hogy a házirend ellen vétő látogatókat meghatározott időre vagy véglegesen kitiltja az épületből, illetve a feltételek fennállása esetén hatósági eljárást is indíthat.

A házirend megszegéséből fakadó károkért vagy egyéb jogszabályi következményekért a bábszínház nem vállal semmilyen kártérítési vagy egyéb felelősséget, azért kizárólag a házirendet megszegő vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel.